Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Produkty ubezpieczeniowe

Obecnie na rynku polskim oferowanych jest szereg różnych produktów ubezpieczeniowych.

Przygotowując program ubezpieczeniowy dla Naszych Klientów proponujemy rozważenie ubezpieczenia z podanych grup ubezpieczeń. Wymienione rodzaje ubezpieczeń są wycinkiem szerokiego wachlarza istniejącej oferty. Istnieje jeszcze szereg produktów dostosowanych do specyficznych branż, rodzaju wykonywanej działalności, wielkości przedsiębiorstwa, czy indywidualnych wymagań Klientów.
Jako broker, pełnomocnik klienta dodatkowo posiadamy ponad 100 klauzul rozszerzający zakres ubezpieczenia oferowany standardowo przez Ubezpieczycieli.

Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska „Leofal” Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową dostosowaną do specyficznych branż, rodzaju wykonywanej działalności, wielkości przedsiębiorstwa, czy indywidualnych wymagań Klientów w zakresie:

1. Ubezpieczenie majątku i ryzyk finansowych.
2. Ubezpieczenia w transporcie.
3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenia ochrony prawnej.
5. Ubezpieczenia komunikacyjne.
6. Ubezpieczenia osobowe.
7. Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.
8. Usługa brokerska w zakresie inżynieryjnej oceny ryzyka.
9. Organizujemy przetargi na ubezpieczenia w zamówieniach publicznych.

1. Ubezpieczenie majątku i ryzyk finansowych:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenia budowlano-montażowe,
 • ubezpieczenie utraty zysku (bussines interruption),
 • ubezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta w określonym terminie,
 • ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego), należności faktoringowych, spłat ratalnych i leasingowych, ubezpieczenie kredytów eksportowych.

2. Ubezpieczenia w transporcie:

 • OC przewoźnika,
 • OC spedytora,
 • Ubezpieczenia Cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym.

3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • OC deliktowa,
 • OC kontraktowa,
 • OC zawodowe,
 • OC za produkt,
 • OC członków zarządu członków władz spółek prawa handlowego,
 • OC pracodawcy,
 • OC organizatorów imprez,
 • OC odpowiedzialności konkursowej i wiele innych.

4. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

5. Ubezpieczenia komunikacyjne.

6. Ubezpieczenia osobowe:

 • indywidualne i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na życie, ubezpieczenia inwestycyjne,
 • ubezpieczenia podróży służbowych,
 • ubezpieczenia wypadków przy pracy,

7. Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

 • ubezpieczenia prywatnego majątku osób fizycznych (mieszkania, domki letniskowe, samochody, rowery, zwierzęta domowe, itp.),
 • ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenia sportowych i turystycznych jednostek pływających,
 • ubezpieczenia kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenia rolne.
Top