Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Szkody osobowe

Wspieramy Poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń:

– ustalenie osoby bądź instytucji zobowiązanej na zasadzie odpowiedzialności cywilnej do zadośćuczynienia za szkodę
– wystąpienie o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji,
  • rentę na zwiększone potrzeby,
  • utracone zarobki,
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • rentę alimentacyjną,

– w przypadku wyczerpania innych środków, prowadzenie sporu sądowego w porozumieniu z kancelarią prawną.
Działamy na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa. Przejmujemy na siebie wszelkie formalności związanie z obiegiem dokumentów, prowadzeniem korespondencji, zastępstwem procesowym. Nasze wynagrodzenie rozliczane będzie po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Top