Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Szkody majątkowe

Pomagamy przy odmowie lub zaniżeniu wypłaty odszkodowania:

  • Analiza procesu dotychczasowego likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
  • Kalkulacja rozmiaru szkody m.in. przez ekspertów majątkowych i samochodowych,
  • Kontrola prawidłowości działań przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe,
  • Proces odwoławczy w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez TU do instancji wyższych (poza sądowych),
  • Przygotowanie i nadzorowanie procesu sądowego w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, po wykorzystaniu wszelkich środków przedsądowych.
Top