Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Kto to jest broker

Broker jest niezależnym pośrednikiem, działającym na zlecenie i w interesie podmiotu zainteresowanego uzyskaniem ubezpieczenia. Dba o interesy Klienta, służy mu swoją radą w kwestiach:

  • na jakich warunkach można zawrzeć ubezpieczenie,
  • co oznaczają poszczególne klauzule ubezpieczeniowe,
  • czego należy przestrzegać,
  • jak postępować w razie poniesienia szkody,
  • służy pomocą przy ocenie ryzyka.

Wynagrodzeniem brokera jest prowizja, którą otrzymuje on od zakładu ubezpieczeń.

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu korzystania z pośrednictwa brokera.

Top