Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Audyt w zakresie ubezpieczeń

Celem audytu ubezpieczeniowego jest ocena aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym. Audyt pozwala oszacować dotychczasowy poziom ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego, oraz jego udoskonalić.

Top