Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń

Obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń obejmuje szereg czynności przed zawarciem jak i w trakcie ubezpieczenia m.in.:

• Audyt w zakresie ubezpieczeń,

Celem audytu ubezpieczeniowego jest ocena aktualnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej zarówno pod względem formalno – prawnym jak i technicznym. Audyt pozwala oszacować dotychczasowy poziom ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczonego, oraz jego udoskonalić.

• Identyfikacja i szacowanie ryzyka,

• Przygotowanie programu ochrony ubezpieczeniowej w zależności od branży i ryzyka,

• Zawieranie ubezpieczeń,

• Pomoc w likwidacji szkód,

• Uczestniczenie w przetargach na ubezpieczenia w zamówieniach publicznych,

• Ubezpieczenia OC funkcjonariuszy publicznych,

• Usługi inne m.in.: szkolenia, usługi w zakresie oceny ryzyka, doradztwo w zakresie ubezpieczeń.

Top