Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska

Zarząd firmy

mgr Anna Leonowicz

– Prezes Zarządu, wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek ekonomiczno – prawny, specjalizacja ubezpieczenia, a także wykształcenie medyczne; broker ubezpieczeniowy; odbyła liczne szkolenia dostosowujące wiedzę do zachodzących zmian w ubezpieczeniach, zamówieniach publicznych, itd.

inż. Dariusz Leonowicz

– Prokurent, wykształcenie wyższe techniczne, ukończone studia podyplomowe na Akademii Finansów w Warszawie w zakresie: „Diagnostyka ryzyk w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych i likwidacja szkód”, ocena ryzyk technicznych, p-poż, OC i finansowych w ubezpieczeniach.

Top